skip to Main Content
Franska Spelmän På Kurs

Franska spelmän på kurs

Folkmusikens hus gästas denna vecka av sju franska folkmusiker som vill lära sig så mycket som möjligt om folkmusik i Sverige i allmänhet och Dalarna och Jämtland i synnerhet.

Kursledare är Kjell-Erik Eriksson, Sofia Sandén, Adrian Jones, Brita Ström, Jon Holmén och Per Gudmundson och det kursdeltagarna får fördjupa sig i är låtspel, arrangering, sång, folkmusikhistoria och dans.

Folkmusikens hus kontaktades för ett år sedan om möjligheterna att ordna en kurs i svensk folkmusik för en grupp professionella franska folkmusiker. De som står bakom det hela är DROM , en organisation i Bretagne som grundades 2001 av folksångaren Erik Marchand. Syftet med verksamheten är att stödja och sprida kunskap om folklig kultur, särskilt muntlig tradition och modal musik. DROM har egen utbildningsverksamhet i Bretagne och driver också olika internationella nätverk. Frilansande folkmusiker kan sätta av en del av sina gager till DROM som sedan erbjuder kurser till musikerna i olika musiktraditioner. Senaste åren har kurser genomförts bl a i Bulgarien och Rumänien.

– Det är kul att dom hör av sig till oss på Folkmusikens hus när man vill ordna en kurs i svensk folkmusik. Vi verkar finns på folkmusikradarn även utanför Sverige, helt klart.

Kursen avslutas på lördag med en fransk-svensk spelmansträff, med de franska musikerna tillsammans med spelmän från Siljansbygden.