fbpx
skip to Main Content

Regional musik

Länsmusik

Alla har rätt till ett rikt kulturliv

Folkmusikens hus möjliggör på uppdrag från Region Dalarna att länets invånare året runt ska få möta svensk och utländsk folk-, världsmusik och dans med hög kvalitet och bredd.

Folkmusikens hus uppdrag från region Dalarna består i att verka för att bevara, utveckla och använda Dalarnas immateriella kulturarv. I detta uppdrag ingår bland annat att stärka och stödja folk-, världsmusikarrangörer för ett rikt musikliv i hela Dalarna. Folkmusikens hus ska även verka för den sceniska folkdansen i länet genom att stärka och utveckla folkdansen och folkmusiken i dialog med aktörerna, samt via stöd och råd mot fältet.

Genom nationella och regionala samarbeten ger Folkmusikens hus länets arrangörer möjlighet att ta del av turnéutbud med såväl lokala, nationella och internationella artister inom folk-, världsmusik- och dans. Folkmusikens hus regionala uppdrag omfattar förutom turné- och konsertverksamhet med professionella musiker och dansare även aktiviteter inriktade på barn- och ungdomars musikskapande på fritiden samt att bevara och digitisera enskilda arkiv.

Genom återkommande samarbeten och evenemang blir Folkmusikens hus en spindel i nätet och en plattform för Dalarnas folk- och världsmusik och dans.

Stämmoveckan – ett paraply för folkmusik och dansevenemang under första veckan i juli. Från Nås i södra Dalarna genom Siljansbygden till Delsbo i Hälsingland med ett pärlband av konserter, danser och stämmor.

Bingsjöstämman – Sveriges största traditionella spelmansstämma. I samarbete med föreningen Bingsjöstämman.

Ethno Sweden – det äldsta och största Ethnolägret i världen. Här möts unga från hela världen och delar med sig till varandra av sin musik. I samarbete med Jeunesse Musical International och Bilda.

Folkmusiknatta – en färgsprakande helg full med folkmusik. I samarbete med Falu folk, Dalarnas spelmansförbund, Malungs folkhögskola, Sjöviks folkhögskola.

Från arkiv till scen – när elever från folkhögskolor och högskolor får kurs i arkivsökning och med sina lärare får jobba med arkivmaterial för att presentera dessa i ny form på konsert.

Trad i Malung – när tradition och dans ställs i fokus. I samarbete med Malungs folkhögskola.

Ungt Folk – samlingsnamnet för projekt som Dalarnas ungdomsspelmanslag (DUS) och Dalarnas ungdomsfolkmusikorkester (DUFo). I samarbete med Dalarnas spelmansförbund.

STÖD TILL ARRANGÖRER

Folkmusikens hus samarbetar med en lång rad konsertarrangörer runt om i Dalarna. I nära nätverk med arrangörer bidrar vi med kunskap, kontakter, erfarenheter och professionella produktioner. Samarbeten kring konserter växer fram löpande under året och ser olika ut beroende på arrangörsföreningens och arrangemangets behov. Samarbetet kan handla om kontraktering av turnerande av musiker, resor, logi, teknik eller informationsmaterial. Arrangören svarar själv för att spellokalen är ändamålsenlig, artistmottagande, biljettförsäljning och annonsering.

Är du sugen på att arrangera någon speciell konsert? Har du förslag på något annat du skulle vilja samarbeta kring? Ta då gärna kontakt med någon av våra producenter inom musik och dans.

Förening som erhåller stöd till separat evenemang t ex konsert, festival eller spelmansstämma, ska uppfylla följande krav:

Föreningen ska

  • Vara en ideell förening eller kommunal verksamhet (organisationsnummer krävs)
  • Engagera professionella musiker
  • Svara för att evenemanget offentliggörs via annonsering, programblad etc
  • Uppfylla kraven på ett professionellt arrangemang vad det gäller scen, gager och kontrakt
  • Åtgärda lätt avhjälpta hinder för funktionshindrade i lokalen. Läs mer om detta på Kulturrådets hemsida.

Storleken på stödet är inte fast utan överenskommes. Turnésubvention kan ges till ideell arrangörsförenings samarbetspartner såsom studieförbund eller kommun, om detta underlättar för arrangerande förening. Då skrivs kontrakt med samarbetspartnern.

Back To Top