fbpx
skip to Main Content
FolkUngar
FolkUngar

Projekt och samarbeten

Folkmusikens hus verksamhet bygger på två viktiga förutsättningar – att samverka och att skapa och dra nytta av kunskap i form av nätverk. Samverkan och nätverksarbete uttrycks i de projekt och verksamheter som skapas och drivs tillsammans med professionella organisationer och institutioner. Syftet är också att fungera som plattform för projekt där vi samverkar med frilansmusiker och ideellt folkmusikliv.  

Projekt

Öppna arkivet! – ökad tillgänglighet

Tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och spelmanslagen arbetar vi med att öka tillgängligheten av Folkmusikens hus arkiv med ljudinspelningar, film och uppteckningar. Med hjälp av kontaktpersoner i spelmanslagen görs överenskommelser om rätten att publicera med de som gjort inspelningarna, utövarna eller deras efterlevande. Följ arbetet på webbfiol.se.

Övriga samarbetsparter, bidragsgivare och sponsorer

Föreningsliv och folkbildning

Offentliga bidragsgivare

Sponsorer

Back To Top