fbpx
skip to Main Content
FolkUngar
FolkUngar

Samarbeten

Folkmusikens hus verksamhet bygger på två viktiga förutsättningar – att samverka och att skapa och dra nytta av kunskap i form av nätverk. Samverkan och nätverksarbete uttrycks i de projekt och verksamheter som skapas och drivs tillsammans med professionella organisationer och institutioner. Syftet är också att fungera som plattform för projekt där vi samverkar med frilansmusiker och ideellt folkmusikliv.  

Samarbetsparter, bidragsgivare och sponsorer

Föreningsliv och folkbildning

Offentliga bidragsgivare

Sponsorer

Back To Top