fbpx
skip to Main Content
Folkmusikens Hus

Om oss

Folkmusikens hus – en kort presentation

Folkmusikens hus är Dalarnas folkmusikcentrum, väl förankrat och med en bred och utblickande verksamhet. Syftet är att sprida kunskap och intresse kring folkmusik och -dans, både som spännande historia och som en kreativ del av nutida musikliv. Verksamheten omfattar utställningar, konserter & danser, utbildning, arkivservice och IT-utveckling. Butiken har ett stort sortiment av CD-skivor, noter och litteratur och fungerar som ett informationsnav för folkmusik och -dans.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i det som tidigare var Kyrkskolan i centrala Rättvik. Huset är en byggnad i sten uppförd 1918. 1997 beslöt Rättviks kommun att förlägga kommunala musikskolan och Folkmusikens hus verksamheter till byggnaden. 1998-99 helrenoverades huset och i juni 2000 invigdes lokalerna för publik verksamhet. Folkmusikens hus disponerar 980 kvadratmeter innefattande kontor, arkiv, mötes- och utställningsrum, medieverkstad, samt en konsertsal för 150 personer. Våren 2004 installerades en klimatanläggning för att uppfylla de krav på stabil temperatur och luftfuktighet som ställs för att visa kulturhistoriska föremål.

Finansiering

1997-2003 drevs verksamheten i EU-projektform med finansiering från Landsting, Länsstyrelse, Kulturrådet, Rättviks kommun, Västerås stift och Framtidens kultur. Verksamheten drivs idag med bidrag från Landsting och kommuner. Denna offentliga finansiering står för cirka hälften av intäkterna. Resten utgörs av egenintäkter och tidsbegränsade statliga projektbidrag.

Organisation

Föreningen bildades 1994 med syftet att driva frågan om uppbyggnaden av ett Folkmusikens hus i Rättvik. Idag arbetar 10 personer i verksamheterna, fördelade på drygt 6 årsarbeten. Tjänsterna omfattar verksamhetsledare, ekonomiansvarig, 2 producenter, utbildningsledare och ansvarig för butik och reception. Medieverkstaden och arkivverksamheten arbetar kontinuerligt med att digitalisera och tillgängliggöra arkivmaterial med folkmusik- och dans.

Folkbildningsuppdrag av Studieförbundet Bilda

Genom samarbetet med Bilda stödjer vi unga folkmusikgrupper, spelmanslag och alla som är intresserade av att utveckla sin förmåga att sjunga, spela och dansa i Bilda Mitt-regionen. Folkmusikens hus har också ett uppdrag som nationell koordinator av Bildas folkmusikarbete.

Pågående verksamheter

  • Permanenta och tillfälliga utställningar.
  • Konserter och kurser.
  • Medarrangör av spelmansstämman i Bingsjö i juli varje år.
  • Länsmusikuppdrag med inriktning på folk- och världsmusik.
  • Huvudman för ETHNO, världens största ungdomsläger för folkmusik
  • Folkbildningsuppdrag av Studieförbundet Bilda
  • Utvecklar programvaran FIOL AV, ett audiovisuellt databasverktyg för musik och dans.
  • Erbjuder tjänster för digitalisering/migrering – av ljudarkiv.
  • Reception och butik med CD-skivor, noter och litteratur.
Back To Top