fbpx
skip to Main Content
Folkmusikens Hus

Om oss

Folkmusikens hus – en kort presentation

Folkmusikens hus är Dalarnas folkmusikcentrum, väl förankrat och med en bred och utblickande verksamhet. Syftet är att sprida kunskap och intresse kring folkmusik, världsmusik och -dans, både som spännande historia och som en kreativ del av nutida musikliv. Verksamheten omfattar konserter & danser, kursverksamhet, utställningar och arkivservice. Butiken har ett stort sortiment av CD-skivor, noter och litteratur och fungerar som ett informationsnav för folkmusik och -dans.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i det som tidigare var Kyrkskolan i centrala Rättvik, byggd 1918. Rättviks kommun beslutade 1997 att förlägga kommunala musikskolan och Folkmusikens hus verksamheter till byggnaden. 1998-99 helrenoverades huset och i juni 2000 invigdes lokalerna för publik verksamhet. Folkmusikens hus disponerar 980 kvadratmeter innefattande kontor, arkiv, mötes- och utställningsrum, medieverkstad, samt en konsertsal för 150 personer.

Finansiering

1997-2003 drevs verksamheten i EU-projektform med finansiering från Landsting, Länsstyrelse, Kulturrådet, Rättviks kommun, Västerås stift och Framtidens kultur. Verksamheten drivs idag med bidrag från samverkansmodellen via Region Dalarna och med stöd från Dalarnas kommuner. Denna offentliga finansiering står för cirka hälften av intäkterna. Resten utgörs av egenintäkter och tidsbegränsade statliga projektbidrag.

Organisation

Folkmusikens hus är en idéell förening som bildades 1994 med syfte att driva frågan om uppbyggnaden av ett Folkmusikens hus i Rättvik. Idag arbetar 9 personer i verksamheten, fördelade på drygt 6,4 årsarbeten. Tjänsterna omfattar verksamhetschef, ekonomihandläggare, 5 producenter, arkivarie och butiksansvarig. Medieverkstaden och arkivverksamheten arbetar kontinuerligt med att digitalisera och tillgängliggöra arkivmaterial med folkmusik- och dans.

Folkbildningsuppdrag av Studieförbundet Bilda

Folkmusikens hus har ett samarbete med Bilda för att stödja unga folkmusikgrupper, spelmanslag och alla som är intresserade av att utveckla sin förmåga att sjunga, spela och dansa i Bilda Mitt-regionen. Folkmusikens hus har också ett uppdrag som nationell koordinator av Bildas folkmusikarbete.

Pågående verksamheter i urval

 • Konserter
 • Kursverksamhet
 • Spelmansstämman i Bingsjö
 • Folkmusiknatta
 • FLOCK
 • TradiMalung
 • Stämmoveckan
 • Huvudman för ETHNO, världens största ungdomsläger för folkmusik
 • Utveckling av programvaran FIOL AV, ett audiovisuellt databasverktyg för musik och dans
 • Erbjuder tjänster för digitalisering/migrering av ljudarkiv
 • Reception och butik med CD-skivor, noter och litteratur
 • Permanenta utställning med folkliga instrument
 • Tillfälliga utställningar med folkligt tema
Back To Top