fbpx
skip to Main Content

Arkiv och mediaverkstad

Folkmusikens hus har uppdraget att samla, bevara och levandegöra musikens och dansens kulturarv i Dalarnas län.

Arkivet är öppet för alla och här finns stora samlingar av unikt musik- och dansmaterial. Målet är att vara en källa och en kunskapsbas för forskning inom och utveckling av folkmusik och dans från Dalarna. Vi tar emot och digitaliserar ljudmedia i vår mediaverkstad från privatpersoner, organisationer och andra arkiv.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av eller har frågor kring våra samlingar och kunskaper.

Vi tar gärna emot om du har musik- och dansmaterial som du vill donera.

FIOL

Folkmusikens hus samlar Dalarnas folkmusik- och dansskatt i ett eget utvecklad arkivdatabas som heter Fiol. Här finns inspelningar från Folkmusikens hus arkiv, Dalarnas museums folkmusiksamling, Visarkivets dalamaterial med mera. Målet är att du som söker ska ha tillgång till Dalarnas samlade musikskatt på ett ställe. Materialet utgörs till största delen av inspelningar, intervjuer och filmer.

Öppna arkivet

Folkmusikens hus levandegör och tillgängliggör folkmusiksamlingarna på flera sätt. Hela samlingen är sökbar via en av Folkmusikens hus besöksdatorer.

Tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och spelmanslagen arbetar vi med att öka tillgängligheten av Folkmusikens hus arkiv. Med hjälp av kontaktpersoner i spelmanslagen görs överenskommelser om rätten att publicera med de som gjort inspelningarna, utövarna eller deras efterlevande. Tack vare detta arbete är en stor del av samlingen tillgängliggjord i WebbFiol där privatpersoner kan skapa ett konto och söka bland det publicerade materialet.

Folkmusikens hus håller kurser i Fiol och hur man kan söka efter material. Vi tillgängliggör arkivinspelningar via podd, sociala medier och CD-utgivning.

Mediaverkstad

Folkmusikens hus har en mediaverkstad med utrustning att digitalisera rullband och andra elektromagnetisk ljudmedia. Ofta finns dylikt material på muséer och hos privatpersoner. Att digitalisera dem är första steget att rädda dem för framtiden. Mediaverkstaden tar emot digitaliseringsuppdrag från muséer, arkiv och privatpersoner.

Hör av er med förfrågan till arkivarien.

Ett arkiv för alla

Den musikintresserade allmänheten, professionella och amatörbaserade musikgrupper, musikarrangörer, spelmanslag och körer skall vara självklara användare för arkivets verksamhet. Hit räknas också elever vid regionens musikskolor och musikstuderande vid högskolor och universitet. Även du som släktforskar eller har ett lokalhistoriskt intresse är välkommen att söka i arkivet.

Back To Top