fbpx
skip to Main Content

FIOL AV 6 – Ett audiovisuellt arkivsystem för musik och dans

Folkmusikens hus utvecklar sedan 2003 applikationer för folkmusik- och dansarkiv. FIOL AV 5 med den integrerade webbdatabasen WebbFIOL är idag det mest brukade arkivsystemet bland folkmusik- och dansarkiv i Norden.

FIOL AV 6

FIOL AV 6 är den senaste uppgraderingen, ett audiovisuellt arkivsystem speciellt utvecklat för folkmusik- och dansarkiv. Det möjliggör presentation av ljudinspelningar, video och arkivhandlingar direkt i datorn genom en koppling mellan en textdatabas och lagringsenhet för digitalt ljud, bild och video. Systemet har sitt ursprung i norsk folkmusik- och dansarkivmiljö. 2003 övertogs utvecklingsarbetet av Folkmusikens hus från Norsk Folkemusikksamling, Oslo universitet. Idag används systemet av regionala folkmusikarkiv, museer och bibliotek i Norge och Sverige.

FIOL AV 6 är en relationsdatabas med stor flexibilitet vad det gäller registrering av metadata och möjligheter att skapa strukturerade sökningar och rapportutskrifter.

Kort om FIOL AV 6

 • Tillgänglig som Klient/Server-lösning i lokalt nätverk för flera samtidiga brukare mot samma databas eller enanvändar-version.
 • Inbyggd webbserver för publicering av arkivet på Internet.
 • Automatiserad och schemalagd backup.
 • Underhållsfunktioner för att återskapa, verifiera och reparera datafilen.
 • Automatisk uppdatering av namn på MedieID i databasen och mediafiler.
 • Anpassningsbara inmatningsformulär och rapporter.
 • Sök med klickbara listor och fri text.
 • Skapa egna Profiler med auktoritetslistor för klassifikation av olika musik/dans-områden.
 • Spara sökningar
 • Inloggning med lösenord på fyra behörighetsnivåer.
 • Styr behörighet för tillgång till medier för presentation.
 • “Non Destructive” behandling av AV-media där avsnitt för uppspelning sätts med tidskod.
 • Använder märkspråket HTML5 och Java för indexering och presentation av ljud och video.
 • Strukturera mediefiler i underliggande mappar i Mediemappen efter typ, samling etc.

WEBBFIOL

WebbFIOL är FIOL AV:s inbyggda webbserver för publicering av databasen på Internet. Någon ytterligare programvara behövs inte, utan webbservern startas direkt i serverprogrammet som används i det lokala nätverket. Statisk text, logotyp och bilder som beskriver arkiv och material kan redigeras i FIOL AV 6.

Genom möjligheten att lägga olika behörighetsnivåer på arkivmaterialet och använda sig av webbklientens IP-nummer för behörighetskontroll vid inloggning, är det möjligt att skapa flexibla lösningar för olika typer av verksamheter som publika faktarum, bibliotek och utbildningar.

Till Webbfiol >

Back To Top