fbpx
skip to Main Content

Romers historia och musik i Dalarna!

Folkmusikens hus är engagerat i ett spännande projekt som Region Dalarna genomför under 2021. Syftet är att sammanställa kunskap om den historiska närvaron av romer/resande i Dalarna. Projektet är brett upplagt och omfattar kulturhistorien, spår av närvaron i form av seder, språk, hantverk och naturligtvis även musiken.

Vad känner du till om romers historia och musik i Dalarna?

Romer är belagda i Dalarna sedan åtminstone tidigt 1600-tal, men kunskapen om minoritetens historia i länet är låg. I den nationella minoriteten romer ingår flera olika grupper med delvis olika historier. Projektet vill sammanfatta kunskapsläget från äldsta tider till omkring 1950, vilket gör två grupper aktuella. Dels de resande som är ättlingar till den första invandringen av romer till Sverige under perioden 1500-1700. Resandesläkter har sedan denna tid levt och rest i Dalarna, där de ofta nedsättande betecknats som ”skojare” eller ”tattare”. Dels kalderash-romer, vilka började resa i Sverige på 1870-talet, några årtionden efter att slaveriet upphörde i Rumänien. Projektet redovisas i en slutrapport under hösten 2021.

Nu behövs din hjälp! Projektet söker nu spår av romers historia i landskapet, inte minst exempel på musik och spelmän med koppling till gruppen. Flera musiker av resandesläkt är kända, exempelvis Karl Herman Erlandsson från By socken, dragspelaren Rask-Gustaf, Carl Jularbos föräldrar och syskon. Uppgifter om dem men även andra spelmän och musik mottages tacksamt på: kultur@regiondalarna.se

Som en bakgrund och en inspirationskälla kan rapporten De resandes kulturarv läsas. Ur den är fotografiet av spelmannen, valackaren och kopparslagaren Karl Herman Erlandsson hämtad, liksom K. P. Lefflers nedteckning av en polska efter ”Qvicken”, skomakare ”av tattarsläkt” från By socken.

Klicka här för att ladda ner De resandes kulturarv gratis.

Mejla tips till kultur@regiondalarna.se

Back To Top