fbpx
skip to Main Content

Faktarummet

I Faktarummet kan du fördjupa dig i folkmusiklitteratur, tidskrifter, låt- och vishäften. Här finns också FIOL, Folkmusikens hus databas över folkmusik från Dalarna. Textdatabasen omfattar idag drygt 15000 låtar, visor och intervjuer. Materialet kommer från Dalarnas museum, Svenskt visarkiv, Nordic Heritage museum i Seattle samt en rad privata samlingar och arkiv.

Arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra dessa inspelningar och uppteckningar har pågått under Folkmusikens hus hela uppbyggnad. I dag är ca en tredjedel digitaliserat och tillgängligt i databasen. I Faktarummet finns fyra arbetsstationer där arkivmaterialet direkt kan sökas och presenteras i datorn.

FIOL är en skattkista för dig som vill lära dig mer om folkmusiken i Dalarna, utöka din repertoar som spelman eller vissångare eller bara låta dig fascineras av en rik och mångskiftande musiktradition.

FAKTARUMMET ÄR ÖPPET JUNI-AUGUSTI.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR BESÖK PÅ ANNAN TID.

Back To Top