skip to Main Content
Dalateatern Goes Folk

Dalateatern goes Folk

Dalateatern och Folkmusikens hus gör 2016-18 tillsammans projektet ”Dalateatern goes Folk”, som ska lyfta det lokala kulturarvet, regionens berättelser, dans och musik. Samarbetet ska resultera i två större scenprojekt. Vi funderar över vad som är traditionellt, vad är nyskapande och var finns spänningsfälten mellan de olika uttrycken?