fbpx
skip to Main Content
FolkUngar
FolkUngar

Projekt och samarbeten

Folkmusikens hus verksamhet bygger på två viktiga förutsättningar – att samverka och att skapa och dra nytta av kunskap i form av nätverk. Samverkan och nätverksarbete uttrycks i de projekt och verksamheter som skapas och drivs tillsammans med professionella organisationer och institutioner. Syftet är också att fungera som plattform för projekt där vi samverkar med frilansmusiker och ideellt folkmusikliv.  

Projekt

Öppna arkivet! – ökad tillgänglighet

Tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och spelmanslagen arbetar vi med att öka tillgängligheten av Folkmusikens hus arkiv med ljudinspelningar, film och uppteckningar. Med hjälp av kontaktpersoner i spelmanslagen görs överenskommelser om rätten att publicera med de som gjort inspelningarna, utövarna eller deras efterlevande. Projektet drivs i samarbete med spelmansförbunden i Gävleborgs och Uppsala län och med stöd av Kulturrådet, Region Dalarna, Kultur Gävleborg och Studieförbundet Bilda. Följ arbetet på webbfiol.se.

FolkUngar

FolkUngar ger barn i hela Sverige möjligheten att på ett lekfullt sätt möta folkmusik. FolkUngarteamet – Anders Kråkan Ågren, Eiwor Kjellberg, Pär Kunze och Tuva Modéer – åker från skola till skola för att sjunga, spela och dansa tillsammans med barnen. De har med sig färdigstämda instrument och antingen får man delta i en workshop eller vara medskapande i en föreställning.

Det hela började som ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden med Studieförbundet Bilda som projektägare. FolkUngarna har hittills träffat 20000 barn i Gävledala-regionen och arbetet fortsätter nu nationellt med stöd från Musikverket och med Västanå teater som nytillkommen samarbetspart. I styrgruppen sitter representanter från Bilda, Folkmusikens hus, Kulturutveckling Gävleborg samt spelmansförbunden i Hälsingland, Gästrikland och Dalarna.

För information och bokning, kontakta Lotta Johansson, Folkmusikens hus.

Följ Folkungar här

Övriga samarbetsparter, bidragsgivare och sponsorer

Föreningsliv och folkbildning

Offentliga bidragsgivare

Sponsorer

Back To Top