skip to Main Content
FolkUngar
FolkUngar

Projekt och samarbeten

Folkmusikens hus verksamhet bygger på två viktiga förutsättningar – att samverka och att skapa och dra nytta av kunskap i form av nätverk. Samverkan och nätverksarbete uttrycks i de projekt och verksamheter som skapas och drivs tillsammans med professionella organisationer och institutioner. Syftet är också att fungera som plattform för projekt där vi samverkar med frilansmusiker och ideellt folkmusikliv.  

Projekt

Dalateatern goes Folk

Ett treårigt projekt som med stöd av kulturrådet spänner bågen för professionella utövare inom teatern, folkmusiken och folkdansen. Vi funderar över vad som är traditionellt, vad är nyskapande och var finns spänningsfälten mellan de olika uttrycken?

Under 2016-18 kommer vi att skapa två produktioner och ett symposium – I skuggan av Falubränderna, våren 2016, Bergtagna, våren 2017, en dansföreställning med Anna Öberg och På andra sidan Swede Hollow med Malin Foxdal, Anders Nygårds och Magnus Samuelsson under hösten 2017 (på turné våren 2018) samt det avslutande Symposiet med spännande tankelabb, samtalslabb, musik- och sånglabb och seminarier under vårterminen 2018.

Tanken är att vi ska skapa produktioner med rötter i historien men som med en analytisk och ifrågasättande blick siktar in i framtiden.

Dalateatern goes Folk är ett samarbete mellan Dalateatern, Folkmusikens Hus, Dalarnas Hemslöjdsförbund och projektet Anoda – dans, frilansande professionella utövare samt Lugnetgymnasiets estetutbildningar i dans och teater.

Läs mer här!

Öppna arkivet! – ökad tillgänglighet

Tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och spelmanslagen arbetar vi med att öka tillgängligheten av Folkmusikens hus arkiv med ljudinspelningar, film och uppteckningar. Med hjälp av kontaktpersoner i spelmanslagen görs överenskommelser om rätten att publicera med de som gjort inspelningarna, utövarna eller deras efterlevande. Planer finns på ett utökat samarbete med spelmansförbunden i Gävleborgs och Uppsala län. Följ arbetet på webbfiol.se.

FolkUngar

FolkUngar ger barn i hela Sverige möjligheten att på ett lekfullt sätt möta folkmusik. FolkUngarteamet – Anders Kråkan Ågren, Eiwor Kjellberg, Pär Kunze och Tuva Modéer – åker från skola till skola för att sjunga, spela och dansa tillsammans med barnen. De har med sig färdigstämda instrument och antingen får man delta i en workshop eller vara medskapande i en föreställning.

Det hela började som ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden med Studieförbundet Bilda som projektägare. FolkUngarna har hittills träffat 20000 barn i Gävledala-regionen och arbetet fortsätter nu nationellt med stöd från Musikverket och med Västanå teater som nytillkommen samarbetspart. I styrgruppen sitter representanter från Bilda, Folkmusikens hus, Kulturutveckling Gävleborg samt spelmansförbunden i Hälsingland, Gästrikland och Dalarna.

Folkmusikens hus arbetar nu med turnéläggning av FolkUngar i hela landet.

För information och bokning, kontakta Lotta Johansson, Folkmusikens hus.

Följ Folkungar här

Övriga samarbetsparter, bidragsgivare och sponsorer

Föreningsliv och folkbildning

Offentliga bidragsgivare

Sponsorer