fbpx
skip to Main Content
Länsmusik

Regional musik

Folkmusikens hus har ett regionalt musikuppdrag för folk- och världsmusik med uppgift att stödja och komplettera länets musikliv. Vi arbetar för att länets innevånare året runt ska få möta svensk, invandrad och utländsk folk- och världsmusik med hög kvalitet och bredd.

Folkmusikens hus regionala musikuppdrag omfattar turné- och konsertverksamhet med professionella musiker, stöd till föreningslivet och aktiviteter inriktade på barn- och ungdomars musikskapande på fritiden. Mer information om verksamheter för barn- och ungdom hittar du under Folkmusik för unga – UngtFolk. Större återkommande evenemang i uppdraget är det internationella folkmusiklägret Ethno och Bingsjöstämman.

Stöd till arrangörer

I uppdraget stödjer vi länets musikarrangörer genom att hjälpa till med sådant som har med turnerande av musiker att göra som kontraktering, resor, logi, teknik och informationsmaterial. Allt detta får arrangören till ett mycket subventionerat pris. Arrangören svarar för att spellokalen är ändamålsenlig, artistmottagande, biljettförsäljning och annonsering.

Förening som erhåller stöd till separat evenemang t ex konsert, festival eller spelmansstämma, ska uppfylla följande krav:

Föreningen ska

  • Vara en ideell förening eller kommunal verksamhet (organisationsnummer krävs)
  • Engagera professionella musiker
  • Svara för att evenemanget offentliggörs via annonsering, programblad etc
  • Uppfylla kraven på ett professionellt arrangemang vad det gäller scen, gager och kontrakt
  • Åtgärda lätt avhjälpta hinder för funktionshindrade i lokalen. Läs mer om detta på Kulturrådets hemsida.

Storleken på stödet är inte fast utan överenskommes. Turnésubvention kan ges till ideell arrangörsförenings samarbetspartner såsom studieförbund eller kommun, om detta underlättar för arrangerande förening. Då skrivs kontrakt med samarbetspartnern.

Arrangörer i länet

Boda hembygdsförening, Rättvik

Café Nyfiket, Rättvik

FaluFolk musik&dans, Falun

Folkmusikens hus, Rättvik

Humlebackens kulturhus, Avesta

Kulturbanken Siljansnäs, Leksand

Kulturföreningen Lyran, Orsa

Kulturföreningen Paraden, Leksand

Kulturföreningen Welest, Älvdalen

Ovanmyra kulturhus, Rättvik

Spelmansstämman i Furudalsbruk, Rättvik

Tobaksspinnarstämman i Nås, Vansbro

Wasabryggeriets vänner, Borlänge

Våra evenemang

Bingsjöstämman

Bingsjöstämman

Sveriges största spelmansstämma anordnas sedan 1997 av Dalarnas spelmansförbund, Bingsjö by och Folkmusikens hus (Föreningen Bingsjöstämman). En mötesplats för nybörjare och spelmansvirtuoser, proffs och amatörer.

Till Bingsjöstämman

Ethno

Ethno

Folk- och Världsmusiklägret i Rättvik som under tio intensiva dagar och nätter i juli engagerar hundratalet ungdomar från hela världen – ett, musik-, freds. och kulturmötesprojekt! Under hösten turnerar några av dessa ungdomar över hela landet och ger konserter och workshops under namnet Ethno on the Road.

Till Ethno

Folkmusiknatta_bild

Folkmusiknatta

Är höstens folkmusikaliska höjdpunkt och Faluns roligaste inomhusstämma. Konsert- och dansspel när musiker från när och fjärran spelar på fem scener. Buskspel i alla hörn och vrår. Kom dit – alla är där! Alltid lördag vecka 45.

Back To Top