Här hittar du både aktuell och tidigare repertoar för Dalarnas Ungdomsspelmanslag i notform (PDF). Det finns också några ljudexempel att lyssna på. Längre ner på sidan finns noter från UngtFolk-lägren på Stiftsgården

Melodi

Här kan du lyssna på smakprov på årets nya låtar.

2:a stämmor

NY REPERTOAR HT17-HT18

Gubbarnas schottisOBS! Samma not som melodin
Envisa valsen
Skommar Fars Gånglåt

AKTUELL REPERTOAR

Bussen
Böl Olles schottisOBS! Samma not som melodin
Edholm
Sommarvals
Vasaloppsjingeln
Morapolska
Farmors brudpolska
Imeland GrimelandOBS! Samma not som melodin

TIDIGARE REPERTOAR

Solschottis
Furuboms polska
Polska efter Börjes Olle
Norrbommen
10-kronorspolskan

Cellostämma

NY REPERTOAR HT17-VT18

Gubbarnas schottis – under konstruktion
Envisa valsen – under konstruktion
Skommar Fars Gånglåt – under konstruktion

TIDIGARE REPERTOAR

Solschottis
Furuboms polska
Polska efter Börjes Olle
Norrbommen
10-kronorspolskan

UngtFolk-noter

Här hittar du noter med låtar som lärts ut på UngtFolk-lägren på Stiftsgården i Rättvik.