Priser

FIOL AV 5 finns i två versioner:

FIOL AV 5 Server. Klient/serverlösning/webbserver för flera samtidiga användare av databasen.
FIOL AV 5. Enanvändarlösning.

Grundkostnaden är densamma för bägge programmen. FIOL AV 5 kan när så önskas uppgraderas till FIOL AV 5 Server, utan extra kostnad. För FIOL AV 5 Server tillkommer licenskostnaden för påbyggnadsfunktionerna klient/server och webbserver. Dessa licenser beställes direkt av ACI 4D (se nedan).

Programvara Ny licens Uppgradering
FIOL AV 5 / FIOL AV 5 Server 21 490 SEK 15 490 SEK Inkl. moms
ACI 4D licenser
4D Server v13 (2 klienter ingår) se 4D webbshop
4D Server v13 uppgradering från v12 se 4D webbshop
4D Client expansion v13 (fler klienter)
Kräver 4D v13 Serverlicens vid beställning
se 4D webbshop
4D Web Application Expansion v13
Kräver 4D v13 Serverlicens vid beställning
se 4D webbshop

Läs mer om ACI 4D licenserna och beställ på https://store.4d.com/se/
Observera att alla ACI 4D licenspriser i webbutiken är exklusive moms.