fbpx
skip to Main Content

Urfolksfokus på årets Ethno

Vi har precis öppnat för anmälan till årets Ethno Sverige och i år är vi mycket glada över att ha ett särskilt fokus på urfolksmusiker. Tack vare medel från Kulturrådet har vi möjlighet att bjuda in unga musiker från Sverige, Norge, Nya Zealand och USA till Ethno Sverige i sommar.

Projektet kom till utifrån en önskan att förändra och utveckla Ethno för att bättre inkludera urfolksmusiker från hela världen, och särskilt samiska musiker från Sapmi. Målet är att Ethno Sverige ska fungera som en internationell plattform för unga urfolksmusiker där de kan dela sin musik, stärka sin identitet och placeras i ett större sammanhang. Genom det internationella Ethno-nätverket bjuder vi till sommaren in tio urfolksmusiker från fyra olika länder. Till vår hjälp i projektet har vi den samiska musikern Sara Ajnnak som bidrar med viktig kunskap och idéer.

En annan del av projektet handlar om att samarbeta med Ethno Nya Zealand för att lära oss hur de arbetar och anpassar sitt Ethno utifrån ett urfolksperspektiv. De arrangerar sitt Ethno på en Marae, Maurifolkets cermoniplats, i tätt samarbete med den lokala Mauri-stammen. I mitten av januari åkte Ethno Sveriges två producenter, Erik Rask och Eva Nylander, till Nya Zealand tillsammans med de två svensk-samiska musikerna Astrid Tuorda och ElleMarja Andersson. Resan var oerhört lärorik och de kom tillbaka med värdefulla erfarenheter och viktig kunskap att ta med in i projektet.

En ny ansökan för år två av projektet ska skickas in till Kulturrådet under våren, med förhoppning om stöd för att kunna skapa en stabil grund att stå på för det fortsatta arbetet med att göra Ethno Sverige till en mötesplats för unga urfolksmusiker från hela världen.

 

På fotot från vä: Hanna Wiskari (projektledare Ethno NZ), ElleMarja Andersson, Eva Nylander, Erik Rask, Astrid Tuorda.

Back To Top