november 3, 2021

19 Musik och röster från Zornmärkesuppspelningarna i Östersund

Zornjury 2021

Spelmanspodden besöker årets Zornmärkesuppspelningar i Östersund. Efter inställda uppspelningar förra året pga pandemin kom i år drygt 50 spelmän för att spela upp för juryn. Några av de uppspelande berättar om hur de planerat och lagt upp taktiken inför sin uppspelning och juryns medlemmar resonerar kring sitt arbete med att bedöma alla dessa spelmän och deras traditioner.

Bildtext: Zornmärkesjuryn 2021, fr v Pers Nils Toft, Rickard Näslin, Eva Blomquist-Bjärnborg och Markus Svensson. Foto: Torbjörn Ivarsson.

Innehåll

  1. Lapp Nils-polska efter Ossian Eklund, spelad av Håkan Backlund och Per Lundgren
  2. Slängpolska av Carl Viktor Rulin, spelad av Eva Maaherra Lövgren och Selma Suzan Emiroglu.
  3. ”Nämforsens klagan”, polska efter Hans Åman, Näsåker, spelad av Evelina Eriksson
  4. Erkes och Saras brudvals, efter Johan Edvin Domeij, spelad av Gösta Johansson
  5. Butauslåten, efter Olle Falk, spelad av Kjell-Erik Eriksson (från CDn ”Offerdalslåtar”)

Programledare: Torbjörn Ivarsson

Några länktips:

Årets alla utmärkelser

Video från Riksspelmansstämman