oktober 17, 2018

10 Om att väcka liv i notprickarna

Spelmanspodden handlar den här gången om spelmansböcker från Västerbotten och Dalarna, musik från 1800-talet i handskrivna låthäften som använts av enskilda spelmän.

Daniel Pettersson och nyblivna riksspelmannen Maria Jonsson har gått igenom flera olika låthäften från Västerbotten, ibland har de hittat samma låt i två häften. Maria berättar om hur de sen har gjort för att spela de utvalda låtarna på nyckelharpa och viola d’amore.

För några år sen dök det upp en hel kartong med spelmansböcker, alla efter spelmannen Leander Johansson som bodde i Oxberg, mellan Grycksbo och Sågmyra. Fiolspelmannen Björn Lindström fick ta hand om alla böckerna, tillsammans med Svante Kvarnström ordnade han sen en konsert på Teatern i Insjön med vad de kallar ”musik i spelmannens döda vinkel”, låtar som upptecknarna missade den gången, runt förra sekelskiftet.

Bildtext: Maria Jonsson (Foto: Helene Sjöstrand), Konsert med Björn Lindström och Svante Kvarnström på Teatern i Insjön, september 2017 (Foto: Torbjörn Ivarsson).

Innehåll

intro: Swart, Lena Willemark (från CDn Blåferdi)

Kadrilj 1824

intervju med Maria Jonsson

Midsommarsblomman, vals

Kadriljen Otto

Kadrilj ur tramporgeln

 Daniel Pettersson, nyckelharpa och Maria Jonsson, viola d’amore (från deras CD ”Kadrilj, låtar ur västerbottniska spelmansböcker”)

Minnen från Rommehed

intervju med Björn Lindström och Svante Kvarnström

Galopp

Björn Lindström, fiol och Svante Kvarnström, gitarr (från deras konsert på Teatern i Insjön i september 2017), låtarna hämtade ur en av Leander Johanssons spelmansböcker.

Programledare Torbjörn Ivarsson