fbpx
skip to Main Content
Spelmän mot främlingsfientlighet

Spelmän mot främlingsfientlighet

Tradition och Mångfald

Folkmusiken är i sig själv varken ond eller god. Den ”är vad den är och blir vad den blir”, har någon sagt. Likafullt har den använts genom historien i olika politiska syften; under 1800-talet för att skapa nationell identitet i samband med nationalstaternas bildande i Europa, eller för att återupprätta nationell stolthet efter förlorade krig. Nazisterna använde folkmusiken för att manifestera den ariska kulturen. Vänsterrörelser adopterade folkmusiken under 70-talet som ett uttryck för det arbetande folkets musik i motsättning till ”fiendens musik”, den kommersiella amerikanska. I konflikterna på Balkan under 1990-talet användes folkmusiken och folkdanserna som propagandavapen för att markera åtskillnad och skärpa konflikter mellan olika befolkningsgrupper, med blodbad som följd. Kultur är för ultranationalismen vad hudfärg är för rasismen – redskap för förtryck och föreställningar om ett ”vi och dom andra”.

Idag anser sig extremhögern företräda folkmusikens och folkkulturens intressen i syfte att skapa föreställningen om en ren, nationellt avgränsad svensk kultur, i motsättning till ”främmande” kulturella uttryck. Denna föreställning är historiskt falsk och dess yttersta konsekvens intolerans, främlingsfientlighet och rasism.

Bär knappen, som skapats av konstnären Jordi Arkö, för att visa ditt ställningstagande i en fråga som berör etik, humanism och politik. I kampen mot intolerans, främlingsfientlighet och rasism är alla som vill, Spelmän.

Vi tycker

  • Värna den kulturella yttrandefriheten genom vilken alla människor, oavsett bakgrund, har möjlighet att vara delaktiga och uttrycka sig.
  • Svensk folkmusik är ett öppet och levande begrepp vars innebörd laddas av dess brukare. Det avspeglar den levande traditionens historiska rötter, dess mångfald av uttryck och samspel med nutid och omvärld – tradition skapas i nuet, av historien, för framtiden.
  • Folkmusik får aldrig bli ett redskap för att bygga murar mellan människor eller underblåsa främlingsfientlighet och konflikter.

Folkmusikens hus • Bingsjöstämman • Bodastämman • Delsbostämman

 

”Svenska spelmansstämmor är verkligen en fröjdfull syn. Här lever den gamla hederliga svenska värdegrunden kvar och folket kan i tusental umgås i fred och harmoni – såväl ”nyanlända” som polis och ordningsvakter är en sällsynt syn.”

Citat ur Nya Tider, v 30, 2013. Artikeln skildrar spelmansstämmorna i Bingsjö, Boda och Delsbo. Nya Tider startades 2012 genom en redaktionell utbrytning ur Nationell Idag, en högerextrem, nationaldemokratisk nyhetstidning.

Back To Top