skip to Main Content

Personal

Peter Ahlbom

Peter Ahlbom
Producent, Ethno.

+46 (0)72-512 68 60 • e-post

Anne Björlind

Anne Björlind
Arkiv och kansli.

e-post

Ola Bäckström

Ola Bäckström
Producent, ansvarar för Folkmusiknatta samt Bingsjöstämmans marknadsföring och program.

+46 (0)70-544 54 28 • e-post

Per portr liten

Per Gudmundson
Verksamhetsledare.

+46 (0)70-530 70 55 • e-post

Karin Hjertzell

Karin Hjertzell
Producent, Ethno. Tjänstledig t.o.m. 31 dec.

+46 (0)72-512 68 62 • e-post

Jon Holmén

Jon Holmén
Arbetar med barn- och ungdom i länsmusikuppdraget och som konsulent i Bilda-uppdraget.

+46 (0)72 512 68 61 • e-post

Lotta Johansson

Lotta Johansson
Producent i länsmusikuppdraget. Arbetar med arrangörsnätet för folk- och världsmusik samt turné och konsertproduktion. Konsulent i Bilda-uppdraget.

+46 (0)70-728 04 11 • e-post

Veronika Nilsson

Veronika Nilsson
Ansvarar för ekonomi och kansli.

+46 (0)72-503 46 30 • e-post

Brita Ström

Brita Ström
Husvärd. Ansvarar för besöksmottagande, butik och reception. Konsulent i Bilda-uppdraget.

+46 (0)72-503 46 70 • e-post

Tommy Sjöberg

Tommy Sjöberg
Arkivarie, ljudtekniker. Arbetar med registrering och digitalisering av ljudande arkivmaterial.

+46 (0)72-503 44 80 • e-post