fbpx
skip to Main Content
Laptop FiolAV

Fiol – Ett audiovisuellt arkivsystem för musik och dans

Folkmusikens hus utvecklar sedan 2003 applikationer för folkmusik- och dansarkiv. FIOL AV 5 med den integrerade webbdatabasen WebbFIOL är idag det mest brukade arkivsystemet bland folkmusik- och dansarkiv i Norden.

FIOL AV 5

FIOL AV 5 är ett audiovisuellt arkivsystem, speciellt utvecklat för folkmusik- och dansarkiv. Systemet möjliggör presentation av ljudinspelningar, video och arkivhandlingar direkt i datorn genom en koppling mellan en textdatabas och lagringsenheter för digitalt ljud, bild och video. Systemet har sitt ursprung i norsk folkmusik- och dansarkivmiljö. 2003 övertogs utvecklingsarbetet av Folkmusikens hus från Norsk Folkemusikksamling, Oslo universitet. Idag används systemet av ett tjugotal användare, de flesta i Norge men även i Sverige, och Finland.

FIOL AV 5 är en relationsdatabas som ger stor flexibilitet vad det gäller registrering av metadata och möjligheter att skapa strukturerade sökningar och rapportutskrifter.

Kort om FIOL AV 5

 • Klient/Server för flera samtidiga användare eller enanvändarversion.
 • Skapa automatiserad och schemalagd backup.
 • Underhållsfunktioner för att återskapa, verifiera och reparera datafilen.
 • Automatisk uppdatering av namn på MedieID i databasen och mediefiler.
 • Sök med klickbara listor och fri text.
 • Spara dina sökningar för framtida behov.
 • Inloggning med lösenord på fyra behörighetsnivåer.
 • Styr behörighet för tillgång till medier för avspelning och granskning.
 • Ordna mediefiler i underliggande mappar i Mediemappen efter typ, samling etc.
 • Kontroll av bildutskrifter.
 • Lägg in foton på personer i identitetstabellen.
 • Anpassningsbara inmatningsformulär.
 • UNICODE för användning av olika teckensystem (bl a Samiska).
Webbfiol

WEBBFIOL

WebbFIOL är FIOL AV:s inbyggda webbserver för publicering av databasen på Internet. Någon ytterligare programvara behövs alltså inte, utan webbservern startas direkt i serverprogrammet som används i det lokala nätverket. På det viset blir arkivmaterialet publikt tillgängligt för alla med Internetuppkoppling.

För att spela upp ljud och film använder sig WebbFIOL av den mediaspelare som HTML5 erbjuder i alla moderna webbläsare.

Genom möjligheten att lägga olika behörighetsnivåer på arkivmaterialet och använda sig av webbklientens IP-nummer för behörighetskontroll vid inloggning, är det möjligt att skapa flexibla lösningar för olika typer av verksamheter som publika faktarum, bibliotek och utbildningar.

Till Webbfiol >

Back To Top