fbpx
skip to Main Content
Jonas Holmén

Projektet Öppna arkivet! – nu på glänt

Projektet Öppna arkivet! – nu på glänt

Under perioden december 2015 till mars 2016 genomförde Folkmusikens hus i samarbete med Dalarnas spelmansförbund ett pilotprojekt. Det byggde på tanken att i Dalarnas spelmansförbund finns en mängd personer, i spelmanslagen och som enskilda, som har en stor lokalkännedom och kunskap om hemtraktens folkmusikmiljöer och utövare. Avtalsblanketter har tagits fram, som avtalar om upphovsrätten på olika områden.

Med Folkmusikens hus och Jonas Holmén (på bild) som anställd koordinator och ett antal lokalt arbetande ”folkmusikagenter”, ingick ett 50-talet personer avtal med Folkmusikens hus och ca 3000 avsnitt med ljud och film blev genom det arbetet publikt tillgängliga i Folkmusikens hus audiovisuella databas på internet, WebbFIOL (Se webbfiol.se). Rent praktiskt går arbetet till så att Folkmusikens hus skriver ut listor över alla utövare från en viss trakt där man vill börja arbeta med detta, med anknutna låtar och visor som finns i databasen. Sen är det upp till spelmanslagen att prioritera utifrån sin lokal- och personkännedom och hur man värderar materialet. Det är alltså den lokala folkmusikmiljön som i hög grad själva avgör vad som kommer att publiceras.

Nu har vi skruvat upp ambitionerna i ett större projekt. Kulturrådet och Landstinget Dalarna har beviljat ansökningar om pengar till ett samarbetsprojekt som omfattar Folkmusikens hus, Kultur Utveckling Gävleborg, Bilda Mitt samt spelmansförbunden i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Uppland. I tidigare samarbetsprojekt har arkivmaterial från dessa landskapsförbund digitaliserats och katalogiserats i FIOL. Databasen omfattar idag ca 60 000 avsnitt med låtar, visor, tal och dans i form av ljudinspelningar, uppteckningar, film och video.

Nu vill vi arbeta tillsammans för att öppna upp arkivet, göra det mer publikt och kunna använda det i många olika syften. I den kursverksamhet och viktiga barn- och ungdomsarbete, som samtliga spelmansförbund i projektet driver, kommer den ökade tillgängligheten att vara en mycket stor tillgång och inspirationskälla. Arkivmaterial kan också fungera som ett betydelsefullt komplement till den rena gehörstraderingen, för att utveckla repertoar och studera olika musikaliska uttryckssätt och stilar.

Back To Top