april 3, 2019

12 Gästrikland – Litet landskap med mycket musik!

Spelmanspoddens Torbjörn Ivarsson hälsar på i Gästrikland och träffar Michael Müller, ordförande i Gästriklands spelmansförbund, som berättar om och ger prov på låtar och visor från landskapet, Johanna Bölja Hertzberg leder en träff i Sångnätverk Gävleborg och Christian Blackmon spelar låtar på gitarr.

Bildtext: Sångnätverket i Gävleborg, träff i Bollnäs den 16 februari (Foto: Torbjörn Ivarsson).

Innehåll Spelmanspodden ”Gästrikland”

intro: Swart, Lena Willemark (från CDn Blåferdi)

Intervju med Michael Müller

 • Polkett, spelad av Erik Skoog, egen komposition
 • Krogvisa, Rut Forsberg, sång, Lennart Forsberg, dragspel
 • Brudmarsch från Hamrånge, Sigurd Holmberg, silverbasharpa
 • I möra bitti, Eric Hartwig sång

(arkivinspelningar från Svenskt Visarkiv)

Sångnätverk Gävleborg, träff i Bollnäs 16 februari

Intervju med Johanna Bölja Hertzberg

 • Kom lunkom
 • Jag som är så fattig, May Olofsson och Karin Sparresäter sång
 • Kom fattigdom häng dig på
 • Min lilla lön den räcker inte till, polska efter Joel Nilsson

Intervju med Christian Blackmon

 • Sikvikspolskan, efter Jernberg, Sikvik
 • g-moll-polskan, efter Jernberg
 • Innerligheten, av Jonas Olsson

Programledare Torbjörn Ivarsson