skip to Main Content
Barn Unga, Folkmusikens Hus

Barn & unga

Folkmusik för unga – UngtFolk

UngtFolk är en del av Folkmusikens hus länsmusikuppdrag som vi utför i nära samarbete med Dalarnas spelmansförbund och kultur- och musikskolorna. Vi stödjer barn och ungdomars musicerande utanför skolan. Unga spelmän erbjuds en möjlighet att fördjupa sina folkmusikkunskaper. UngtFolk anordnar både enstaka kurser och längre projekt samt samarbetar med Dalarnas kultur- och musikskolor runt spelmanslaget DUS (Dalarnas ungdomsspelmanslag). Deltagarna i UngtFolks verksamhet kan ses på scenerna vid våra evenemang året runt.

Varje år anordnar UngtFolk ett folkmusikläger på Stiftsgården i Rättvik. Nästa läger genomförs 11-12 maj 2019.

Här anmäler du dig till UngtFolk-lägret:
https://folkmusikenshus.se/anmalan-ungtfolk-lager/

DUS, Dalarnas Ungdomsspelmanslag
Dalarnas Ungdomsspelmanslag

DUS – Dalarnas ungdomsspelmanslag

UngtFolk samarbetar med kultur- och musikskolorna i Dalarna för att etablera ett ungdomsspelmanslag som erbjuder hela länets musikskoleelever en chans att träffa jämnåriga och bygga upp en gemensam repertoar. Spelmanslaget, som fått namnet DUS (Dalarnas Ungdomsspelmanslag), träffas återkommande under året med siktet inställt på Bingsjöstämmans stora scen i början på juli.

DUS – På gång

Kommande DUS-träffar:
3 feb (2019) RUM-dag med Sally Swag [KURS] – Anmäl dig här!
29 juni (2019) Leksands spelmansstämma [KURS/DANSSPELNING], Leksand
3 juli (2019) Bingsjöstämman 50 år! [KONSERT], Rättvik

Här hittar du DUS-noter och ljudexempel

Kontakt: Jon Holmén – Skicka e-post till Jon

Dalalåt
Dalalåt

Spela tillsammans – DalaLåt

Genom åren har UngtFolk drivit ett antal projekt för unga med fokus på ensemblespel där varje deltagare får större inflytande. Dessa projekt vill vara en språngbräda ut i musiklivet och bidra till deltagarens musikaliska självständighet. DalaLåt är den del av UngtFolk-verksamheten där det egna skapandet sätts i fokus.

DalaLåt – På gång

3 feb (2019) RUM-dag med Sally Swag [KURS] – Anmäl dig här!

Kontakt: Jon Holmén – Skicka e-post till Jon