skip to Main Content
Header för dansfestivalen FLOCK

MEDVERKANDE

VIKTOR FRÖJD (SV)/ FESTEN

Foto från verket Festen

Kanske är festen eller klubben den sista tillflyktsort där vi kan förkroppsliga vår längtan bortom språk och tanke. En längtan bort från struktur, symmetri och mätbarhet som det moderna livet avkräver oss.

FESTEN är en hyllning till människan och det sinnliga. Till dansandet och att genom kroppen uppleva människans alla inneboende möjligheter, såväl gemensamt som enskilt. Alla som deltar på FESTEN är också med och skapar den.

Foto på Viktor Fröjd

Credits:

Koreografi, idé: Viktor Fröjd
Medskapande dansare: Joanna Holewa Chrona, Johanna Fröjd, Yared Tilahun Cederlund, Maele Sabuni, Viktor Fröjd
Master of Ceremony: Yared Tilahun Cederlund
DJ: Maele “Dj Cheza” Sabuni
Ljusdesigner: Anton Andersson
Scenograf: Anton Andersson
Kostymdesigner: Sarah Nakiito
Dramaturgiskt stöd: Bodil Persson
Film: Gustav Ågerstrand

Foto: Jonath Mathew

Produktion: Kulturföreningen Iver och Nordberg Movement
Samproduktion Kulturföreningen IVER, NorrlandsOperan, Dansens Hus och Dansstationen

Med stöd av Kulturrådet, Malmö Stad, Region Skåne och Konstnärsnämnden

Viktor Fröjd, danskonstnär, är baserad i Malmö, Skåne och arbetar både i det stora och intima format i sina verk. Han samlar samarbetspartners, på och bakom scen, för kollektiva processer som ofta leder till interaktiva upplevelser för publiken. Dramaturgin i verken byggs ofta kring improvisationens kraft och förståelsen för det sociala. Här blir alla i rummet (utövare och åskådare) med och skapar upplevelsen. Utgångspunkten blir dansens potential till att öppna upp för varje persons egen upplevelse genom lust och gemenskap. Ledord i arbetet är ärlighet, början, tid och (icke tid).

Viktor Fröjd är utbildad vid streetdance-utbildningen på Åsa folkhögskola utanför Katrineholm och har en kandidat i danspedagogik med inriktning street från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Läs mer om Viktor Fröjd här!

Olof Misgeld (SV)/ Dancing Dots – the exhibition

Dancing Dots av Olof Misgeld

Dancing Dots – the exhibition är en installation som med hjälp av visualiseringar av dans och spel utforskar det som hörs, rörs, och känns i musikens och dansens gemensamma språk. Verket ingår i Olof Misgelds forskningsprojekt Oral music theory – tools for performance expression within folk music och undersöker hur vi kan använda modern teknik för att lära oss mer om upplevelsen av sammanhang och samspel i dans och musik.

Olof Misgeld, Olof Misgeld är musiker, spelman och lektor i svensk folkmusik. Utforskandet av folkmusikens språk uttrycksmöjligheter – genom improvisation, i olika ensembleformer och i samspel med dans – är centralt i hans konstnärliga och pedagogiska praktik och innefattar starka influenser från traditionella spelstilar från olika delar av Sverige. Olof Misgeld är efterfrågad som dansspelman och har en bred erfarenhet som musiker och musikskapare i olika ensembler och sceniska sammanhang. Läs mer om Olof Misgeld här!

LINDSTRÖM&CARLEKLEV (SV)/ LYSSNA

Foto på Carleklev och Lindström

Sprunget ur ett gemensamt intresse av “lyssnande” som praktik, kommer koreograf Sara Lindström och ljudkonstnär Jan Carleklev att presentera ett nytt verk med arbetstiteln LYSSNA. Eller som konstnärerna själva kallar det, ”en ständig undersökning”. Under festivalen kommer publiken kunna träda in i, och bli en del av, LYSSNA som undersöker en sensorisk upplevelse som berör oss både fysiskt och intellektuellt. Verket vandrar mellan kroppen, ljudet, rummet och fantasin och Lindström och Carleklev gör lyssnandet till en relationell praktik – mellan tid, rum och människor.

Sara Lindström är koreograf med bas i Stockholm. Hon har en kandidatexamen från Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i London, och en masterexamen i koreografi från Dans och cirkushögskolan i Stockholm.

Sara arbetar genom en multidisciplinär praktik som innefattar video, performance, installation och ljud, genom vilka hon undersöker hur kropp och språk formar både rumsligt medvetande och vår individuella subjektivitet. Hennes verk beskrivs ofta som sociala koreografier som på olika sätt aktiverar laddningar mellan kroppslig närvaro och socialt samspel. Genom att verka i olika sammanhang och kontexter intresserar sig Sara för hur koreografi i mötet med vem, var och när, kan aktivera olika typer av danser och vem eller vilka dessa danser inkluderar eller exkluderar.

Koreografiska verk som utmanar vem som får se, känna eller bli medskapare har gått som en röd tråd genom Saras konstnärskap och speglar ett kontinuerligt undersökande av gränsdragningar mellan det privata och offentliga och det professionella eller icke-professionella. Läs mer om Sara Lindström här!

Jan Carleklev Med en master från Konstfack och en bakgrund som tonsättare och musiker har Jan Carleklev turnerat i olika delar av världen med musik och scenkonst. Idag arbetar han som konstnär med ljud som sitt främsta material. Men material och metoder varierar och verken talar till flera sinnen. Carleklev har etablerat en framgångsrik konstnärlig praktik där han själv eller i deltagande processer tillsammans med sin publik utforskar vår relation till vår omvärld och kanske framför allt vår relation till oss själva med hjälp av ljud.

Jan Carleklevs konstnärskap är baserat på att lyssna och att skapa förutsättningar för att lyssna på olika sätt. Som levande varelser behöver vi lyssna till oss själva, till vår omvärld men vi behöver också bli lyssnade till. För att skapa förutsättningar för detta har det blivit allt viktigare för Carleklev att möta sin publik i en process, och att detta möte är en del av konstverket. Här är inget färdigt och inga krav på att förstå, det finns bara öppet, nyfiket undersökande och experimenterande tillsammans. Därför skapar Carleklev mötesplatser som Insekts-körer, Hemslöjdsorkestrar, publika ljudlaboratorium och andra situationer där publiken bjuds in att vara delaktiga i tillblivelsen av ett konstverk. Läs mer om Jan Carleklev här!

Kartellet (NO)/ Kan du komme ned og hente meg igen?

Fotomontage - KartelletPubliken sitter i en mitten av två dansande män i en föreställning som kretsar kring närhet, både tematiskt och genom det rumsliga avståndet. De två dansarna, Sigurd Johan Heide och Inge Martin Helgesen balanserar mellan mellan tillstånd av allvar och lek. Våldsam lek.

Koreograf: Sigurd Johan Heide
Dansare: Sigurd Johan Heide, Inge Martin Helgesen Kompositör och musiker: Ole-Morten Indigo Lekang
Visuell design: Kartellet
Producent: Nina Fjeldet/Riksscenen

Daniella Eriksson och Erik Eriksson (SV)/ TA TILL DANS och Peerspectives

TA TILL DANS

Foto på verket Ta till dansUnder tre månader 2021 träffade Daniella Eriksson fyrtio personer i Dalarna för att diskutera vad dans är för dem. Deltagarna delade sina personliga berättelser, deras sätt att dansa och föreslog dansrörelser, inspirationsvideor, musik, kostym, dramaturgi, komposition och scenografi till skapandet av denna föreställning.

Ta Till Dans är ett försök att på ett personligt sätt relatera till vad dans är och kan vara idag. En dans med – men inte om – musik, kropp, känslor och allt det deltagarna i projektet ansett vara viktigt.

Koncept, koreografi & produktion: Daniella Eriksson

Dans: Daniella Eriksson & Erik Eriksson

Tack till Abir, Anna, Annelie, Anders, Anders, Beatrice, Brita, Britt-Marie, Börje, Cornelia, Daniel, Elham, Elza, Farhat, Hilda, Hossein, Johannes, Jonah, Linda, Lisa, Lova, Malin, Maria, Martin, Michael, Mobareke, Månica, Petter, Shadi, Somaye, Susanne, Thyra, Tomas, Yassa, Ylva, Vasse, Vilde & Wilma

Projektet genomförs i samarbete med Dalateatern, Konstnärsnämnden och Fokus: Danskonst Dalarna.

Peerspectives

Foto på verket Peerspectives”Peerspectives” är ett site-specific dansprojekt som strävar efter att ge åskådaren upplevelsen och känslan av att själv dansa, oavsett fysisk förmåga. Sex speglars rörelse bjuder in åskådarens blick till en virvlande dans och mötet med den egna reflektionen bjuder in till spekulation kring hur en människas synvinklar formar hens upplevelse av världen.

Projektet genomförs i samarbete med Dalateatern och Kulturrådet.

Daniella Eriksson är uppvuxen i Falun och frilansar som dansare och koreograf, nu med bas i Köpenhamn där hon även studerar en MFA i “Dance and Participation”. Hon utbildade sig tidigare vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Sedan 2016 har hon turnerat egna verk till teatrar och festivaler runt om i Europa och arbetat som dansare i verk av koreografer så som Lea Moro, Wilhelm Groener och Rosalind Crisp. Läs mer om Daniella Eriksson här!

Erik Erikssons intresse för rörelse övergick ifrån trädklättring till breakdance som tolvåring och ledde honom att efter hand utforska klättring, le parkour, akrobatik, tyngdlyftning, taijiquan, gymnastik, och olika stilar av nutida dans. 2010-2014 studerade han vid P.A.R.T.S. Performing Arts Training and Research Studios i Bryssel och har sedan dess arbetat som dansare, koreograf och lärare runt om i Europa. I dagsläget studerar han även en MFA i “Dance and Participation” vid Den Danske Scenekunstskole. Läs mer om Erik Eriksson här!

Ami Dregelid och Ellika Frisell (SV)/ OM DU SPELAR SÅ DANSAR JAG

Släpp ton tyngd sväng sträng fötter lyssna balans tid

Foto på Ellika Frisell och Ami DregelidDansare: Ami Dregelid

Musiker: Ellika Frisell

Fler akter tillkommer så välkommen tillbaka hit!

Back To Top