skip to Main Content

Utvärdering av kursen ”Bingsjölåtar” med Ellika Frisell, 3-5 aug 2020

Här kan du som deltagit i vår Zoom-kurs med Ellika Frisell hjälpa oss att göra framtida kurser bättre! Den rådande pandemin har gjort att vi fått börja lära oss att göra kurser på nätet. Vi hoppas kunna utvecklas på det här området och fortsätta erbjuda nätbaserade kurser även när läget ändrats och ”vanliga” kurser är möjliga igen. Vi tror att den här typen av kurs kan vara ett komplement till vår verksamhet där folkmusikintresserade kan ses över stora avstånd och runt smala ämnen. Du som deltagit har genom din upplevelse den viktigaste kunskapen för att förbättra vår framtida verksamhet. Stort tack för att du tar dig tid att svara i formuläret nedan!


Ja, det räckteNej, jag hade behövt lite mer


De kunde varit längreDe var lagom långaDe var för långa


Jag gillade individuell undervisningJag hade föredragit gemensam undervisning


Ja, det hade varit bättreJa, men inte under rådande pandemiNej, det var bra med kurs på nätet


Det var billigtDet var rimligtDet var lite för dyrt