skip to Main Content
Header FLOCK med nya datum

Fredag 16 – lördag 17 september 2022, Magasinet i Falun

FLOCK21 är framskjutet till 16-17 september 2022, vi ses då!

Välkommen till FLOCK – en scenisk dansfestival som inkluderar, som är gränsöverskridande, som ”lockar” folk – får dem att flockas – till sammanhang de redan känner. FLOCK är en social festival som publiken är med och skapar.

En flock är ”en grupp, klunga, skara eller samling av (ofta landlevande) djur, oftast artfränder” (Wikipedia). En flock är också en familj, ett sammanhang eller en större partikel, bildad genom hopgyttring av mindre partiklar (NE).

FLOCK arrangeras av Anna Öberg, Folkmusikens hus och Dalateatern i samarbete Magasinet med stöd av Kulturrådet, Falu kommun och Bilda Mitt.

Back To Top