skip to Main Content
Header för dansfestivalen FLOCK

Lördag 7 november, Kulturhuset Tio14

Välkommen till FLOCK – en scenisk dansfestival som inkluderar, som är gränsöverskridande, som ”lockar” folk – får dem att flockas – till sammanhang de redan känner. FLOCK är en social festival som publiken är med och skapar.

En flock är ”en grupp, klunga, skara eller samling av (ofta landlevande) djur, oftast artfränder” (Wikipedia). En flock är också en familj, ett sammanhang eller en större partikel, bildad genom hopgyttring av mindre partiklar (NE).

FLOCK arrangeras av Anna Öberg och Folkmusikens hus i samarbete med Dalateatern med stöd av Kulturrådet, Falu kommun  och Bilda Mitt.

Back To Top