skip to Main Content
Header För Dansfestivalen FLOCK

FLOCK – Dansfestival i Falun

Anna Öberg, Dalateatern och Folkmusikens hus presenterar nu mycket stolt FLOCK – en scenisk dansfestival som inkluderar, som är gränsöverskridande, som ”lockar” folk – får dem att flockas – till sammanhang de redan känner. FLOCK är en social festival som publiken är med och skapar.

Vi har låtit oss inspireras av ordet flock som är ”en grupp, klunga, skara eller samling av (ofta landlevande) djur, oftast artfränder” (Wikipedia). En flock är också en familj, ett sammanhang eller en större partikel, bildad genom hopgyttring av mindre partiklar (NE).

Årets program innehåller bland annat folkdans, streetdans och samtida dans genom akter som tex Kartellet (NO), Viktor Fröjd/Festen, Jan Carleklev & Sara Lindström/Lyssna, Olof Misgeld/Dancing Dots, Ami Dregelid & Ellika Frisell med flera.

Back To Top