fbpx
skip to Main Content

Ethno får massivt amerikanskt stöd

Folk- och världsmusiklägret Ethno, som föddes i Dalarna för trettio år sedan, är ett koncept som spridit sig över världen. Idag finns Ethno i fem världsdelar och nu går en amerikansk stiftelse in med ett stöd i mångmiljonklassen till Ethno. Detta mycket tack vare det lyckade projekt organisationen genomförde med Ethno Sverige och Folkmusikens Hus 2015-16.

* Resor och deltagaravgifter för omkring 100 unga deltagare per år från hela världen

* Ett årligt utbildningsprogram för organisatörer av Ethno

* Ett treårigt forskningsprojekt med bas i England

* Ett organisatoriskt stöd till Ethno internationellt

* Etablering av ett Ethno i USA med start 2020

Det är huvuddragen i den treåriga överenskommelse som nu undertecknats mellan den amerikanska stiftelsen Margaret A Cargill Philantropies och Jeunesses Musicales International som med bas i Bryssel organiserar Ethno internationellt. Några summor har inte nämnts men att detta är ett mångmiljonprojekt råder det ingen tvekan om.

Svenska Ethno är som sagt det äldsta ethnolägret i en växande internationell organisation. Ethno startades på Falun Folkmusikfestival 1990 och drevs länge i tätt samarbete med framför allt Rikskonserter. När festivalen lades ned 2007 flyttade Ethno till Rättvik och när Rikskonserter gick samma öde till mötes 2011 blev Folkmusikens Hus i Rättvik ensam huvudman.

– Det här är ett stort och hedersamt erkännande, både av Ethnos hela idé och innehåll och för Folkmusikens hus/Ethno Sveriges genomförande av det projekt som stöddes av Margaret A. Cargill Philantropies under åren 2015 – 2016, säger Per Gudmundson, verksamhetschef på Folkmusikens Hus.

– Detta stöd var oerhört betydelsefullt för att kunna driva Ethno Sverige vidare, innan det landade i en trygg och långsiktig finansiering 2017. Vi gläder oss enormt över de nya möjligheter som nu ges Ethno att utvecklas globalt inom så många viktiga områden!

För svenska Ethno innebär detta stöd konkret att än fler utländska deltagare kan få komma till Rättvik utan kostnad, samt att Ethno får möjlighet att skicka fler svenska deltagare till motsvarande musikläger i andra länder. Den årliga utbildningen av organisatörer stärker Ethno här hemma och utomlands, liksom det organisatoriska stödet till huvudkontoret för Ethno World som detta nätverk inom Jeunesses Musicales International kallas.

Det treåriga forskningsprojektet som nu initieras vid St John´s University i York i England fokuserar på att undersöka vilken påverkan Ethno haft på deltagare, både socialt och musikaliskt, under de 30 år Ethno existerat. I Sverige har efter trettio år fler än tusen unga folkmusikutövare deltagit. Ethno Sverige har haft deltagare från nästan 80 länder. Många deltagare, som exempelvis medlemmarna i gruppen Världens Band, träffades på Ethno och har fortsatt spela tillsammans.

Ethno är ett musikprojekt där fokus ligger på att deltagarna lär ut sin musik själva. De artistiska ledarna hjälper till – men bara om det behövs. Denna pedagogik skapar starkare band mellan deltagare samtidigt som det bidrar till ökade kunskaper om främmande kulturer och att man som deltagare utvecklas som musiker men också som människa.

Under Ethnos första år i Falun blev deltagare från många länder inspirerade att åka hem och starta egna Ethnoläger. Belgien och Estland var några av de första. Och Ethno Sverige har fortsatt att inspirera deltagare att åka hem och starta eget. Idag finns Ethno i ett 20-tal länder i världen. Förutom i Europa kan man idag – om man har rätt ålder inne – åka och spela folkmusik med likasinnade i bl a Nya Zeeland, Indien, Kambodja, Malawi och Brasilien.

Ethno Sverige arrangeras av Folkmusikens Hus i samarbete med och med stöd av bl a Region Dalarna, Rättviks kommun, Studieförbundet Bilda, Musik i Dalarna, Kultur Gävleborg, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Jeunesses Musicales Sweden och Songlines.

Mera information på www.ethno.se och www.ethno-world.org.

Back To Top