Årsmöte 2018

Här hittar du uppgifter om kommande årsmöte samt handlingar för nerladdning. Årsmöte skall hållas senast 15 maj enligt stadgarna.

Föreningsmedlemmar önskas välkomna till årsmöte för föreningen Folkmusikens hus, söndagen den 6 maj kl 14.00 på Folkmusikens hus, Dalagatan 7, Rättvik.

Ladda ner kallelsen med dagordning