Barn Unga, Folkmusikens Hus

Barn & unga

Folkmusik för unga – UngtFolk

UngtFolk är en del av Folkmusikens hus länsmusikuppdrag som vi utför i nära samarbete med Dalarnas spelmansförbund och kultur- och musikskolorna. Vi stödjer barn och ungdomars musicerande utanför skolan. Unga spelmän erbjuds en möjlighet att fördjupa sina folkmusikkunskaper. UngtFolk anordnar både enstaka kurser och längre projekt samt samarbetar med Dalarnas kultur- och musikskolor runt spelmanslaget DUS (Dalarnas ungdomsspelmanslag). Deltagarna i UngtFolks verksamhet kan ses på scenerna vid våra evenemang året runt.

DUS, Dalarnas UngdomsspelmanslagDalarnas Ungdomsspelmanslag

DUS – Dalarnas ungdomsspelmanslag

UngtFolk samarbetar med kultur- och musikskolorna i Dalarna för att etablera ett ungdomsspelmanslag som erbjuder hela länets musikskoleelever en chans att träffa jämnåriga och bygga upp en gemensam repertoar. Spelmanslaget, som fått namnet DUS (Dalarnas Ungdomsspelmanslag), träffas återkommande under året med siktet inställt på Bingsjöstämmans stora scen i början på juli.

DUS – På gång

Kommande framträdanden:

1 juli Leksands spelmansstämma, Leksand

5 juli Bingsjöstämman, Bingsjö

Kontakt: Jon Holmén – Skicka e-post till Jon

DalalåtDalalåt

Spela tillsammans – DalaLåt

Genom åren har UngtFolk drivit ett antal projekt för unga med fokus på ensemblespel där varje deltagare får större inflytande. DalaLåt är en ensemble där deltagaren ges större inflytande och där det egna skapandet sätts i fokus. Dessa projekt vill vara en språngbräda ut i musiklivet och bidra till deltagarens musikaliska självständighet.

Genom åren har UngtFolk drivit ett antal projekt för unga med fokus på ensemblespel där varje deltagare får större inflytande. DalaLåt är en ensemble där deltagarens egna skapande sätts i fokus. Dessa projekt vill vara en språngbräda ut i musiklivet och bidra till deltagarens musikaliska självständighet.

DalaLåt – På gång

Vill du vara med i DalaLåt till hösten? DalaLåt riktar sig till folkmusikintresserade ungdomar i åldern 15-20 år. Som deltagare spelar du ihop med andra unga musiker och får träffa några av våra främsta folkmusiker som delar med sig av sin kunskap i folkmusikensemble. Alla instrument välkomna! Låter det som något du vill vara med i?

Kontakt: Jon Holmén – Skicka e-post till Jon