skip to Main Content

I formuläret nedan kan du anmäla dig till Länskulturdagen Dalarna – Barn & Unga den 10 oktober på Kulturhuset Tio14 i Falun. Entrén öppnar 08:15 med drop-in-fika och programmet startar 09:00. Välkommen!

Anmälan workshop
Du kommer kunna skriva upp dig på lediga platser på workshop när du kommer till Kulturhuset Tio14. Vi erbjuder också möjlighet att förboka ett begränsat antal platser till varje workshop. Utse ett kulturombud från er kommun som sköter föranmälan till workshop. Vår målsättning är att få in en samlad lista med förbokningar från varje kommun så vi kan fördela platserna så bra som möjligt. (Tänk på att detta även inkluderar Elevkulturombuden.) Vi kommer skicka ut ett separat anmälningsformulär senast en vecka innan Länskulturdagen till den som utsetts till anmälande ombud från varje kommun.

Elevkuturombud (EKO)
Elevkulturombud anmäls via sina samordnare från varje kommun i formuläret nedan. Vi vill såklart att så många EKO som möjligt besöker Länskulturdagen och får ta del av programmet. Det är också viktigt att elevkulturombud från alla kommuner med EKO-system får plats på dagen vilket gör att vi har begränsat antalet garanterade elevplatser per kommun. Du som är samordnare skriver upp vilka elever som blir garanterade plats och vilka som får stå som reserver tills vi vet om de ryms. (Alla kommuner fyller förmodligen inte sin kvot.)

Anmäl dig till Länskulturdagen


Jag är kommer vara anmälande kulturombud från min kommun och vill föranmäla deltagare till workshop.


Jag är samordnare för elevkulturombud (EKO) eller motsvarande i min kommun. Jag anmäler följande elever att medverka på Kulturutbudsdagen:


Godkännande GDPR